ศศิมา สุขสว่าง - อ.เก๋


ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม


 ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี (Technische Universitaet Dresden : https://tu-dresden.de) ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 19 ปี

 

นอกจากนี้ ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach และ Talent Fit Academy และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นหลักสูตร Innovation Coach for leader

 ปัจจุบัน ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน  และได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.  เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร โดยบริษัทนี้มีอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง เป็นวิทยากรหลักค่ะ

ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้เพิ่มของศศิมา 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com, www.HCDcoaching.com,

www.HCDdesignthinking.com